vhf

Alle som har båt oppfordres og oppmuntres til å anskaffe VHF radio, og i

tillegg ta VHF sertifikatet.

Det har skjedd en rivende utvikling på denne fronten de siste 10 årene, hvor

den digitale radioen har kommet i tillegg. Det har åpnet for mange nye muligheter og en mye større grad av sikkerhet. Moderne VHF radioer i dag kommer med DSC (Digital Selectiv Calling) som har vært en liten revolusjon for oss i fritidsbåtflåten. Alle moderne radioer i dag har en NØD knapp man kan trykke på i nød, og signalet går rett til nærmeste kystradiostasjon.

Er radioen registrert og båten har lisens, så kommer info om båt og eier rett opp på skjermen ved kystradiostasjonen, samt posisjon på båten i nød.

Man har selvsagt en rekke andre fordeler og bruksområder og med DSC, eks kommunikasjon mellom andre båter, posisjon på andre båter, sende meldinger og så videre.


Alle bør ta VHF sertifikatet, endelig har Telenor etter mye press fått på plass en enkel nettbasert måte å ta setifikatet på. Tidligere måtte man til en godkjent forhandler/kursholder for å avlegge eksamen.

All informasjon finner du her:

www.maritimradio.no

Ombord i Fortuna har vi en fastmontert Raymarine Ray55E (ny i 2014) som er koblet opp mot en kartplotter/GPS Raymarine C80.

I tillegg har vi ombord en bærbar VHF med integrert GPS med egen nød knapp, og som er vanntett og flyter, dette er er Standard Horizon HX851. Denne kan og brukes som intern kommunikasjon ombord eller mellom land og båt.


Husk at ved nød er det kun den du ringer med mobil som hører deg, hvis du kommer igjennom - med VHF hører alle med radio deg, i tillegg til nød knappen som er en veldig trygghet.


Båt og VHF hører sammen, VHF og sertifikat hører sammen....

Bruk vinteren nå til å få dette på plass