oksenoya

Atter en gang var det tid for å fylle tanken til Fortuna, og vi gir med

glede reklame til de som gjennom sesongen har vært billigst på

drivstoff i Oslofjorden.

Oksenøya Marina i Holtekilen er stedet. Her er det de siste årene kommet

både drivstoffpumpe og båtutstyrsbutikk mm.

De har bare diesel og det er kun kortterminal.

Dette er også et hyggelig sted å ligge i gjesteplasser, da det er mye tur

områder rundt, samt kort vei til hele Fornebuområdet med mye nytt.

Se også vår egen side om Fornebustranda


Oksenøya Marina sine hjemmesider