mobilais

Korrigering: i artikkelen omtales appen mAis, denne er nå utgått og erstattet av en ny som heter OnCourse som virker på samme måte. 

Copyright © All Rights Reserved