Hestholmen

Hestholmen, Isefjærfjorden

Beliggende i Isefjærfjorden i sørenden av Blindleia.

Man kan ta enten Kassenkanalen eller Knabesund opp hit. Det er å anbefale å ta en vei opp og en annen ned, det er flott på begge sider. Men følg nøye med på plotter og se selv, for det er mye grunner som man skal navigere rundt.

Det er noen bolter her oppe på øyene, men ellers førtøyer man i trær da det er et frodig område.

Ligger bra i le for de fleste vinder litt avhengig av hvor man legger seg.