motor

Motorvedlikehold

Sesongen er definitivt over, og motoren skal vinterkonserveres. Størstedelen av motorens kjøling kommer fra sjøvann, og det vil man ikke skal stå i systemet gjennom vinteren. Både pga frost, men også tæring fra saltvannet.

Ca 25 liter ferdig blandet frostvæske går med til dette.

Første bud er å stenge ventilen ved skroggjennomføringen som tar inn saltvannet. Denne sitter i bunn av båten, i underkant av motor (se bilde under).


Man starter motor og heller frostvæske i sjøvannsfilteret som sitter på siden av motor, dette suges hurtig inn, så hele greia tok i underkant av et minutt. Det er mye lettere å gjøre denne operasjonen når man er to, en kan helle og en kan starte/stoppe motor.


Motor er nå klar til å møte vinteren, og kulda....