konservering

Vinteren nærmer seg atter en gang, det er ikke til å unngå - selv med tidenes mildeste

og våteste høst. Derfor må septikanlegget ombord konserveres for å tåle frost.

Frostvæske kjøpes inn og blandes til 50% og gjøres klar på dunker.

Skrog gjennomføring som sørger for saltvann inn til toalett stenges. På Fortuna finnes

dette nede i gangen forut. Man løfter på en luke, og der kommer den til syne. Slangen

som er festet i denne med doble slangeklemmer løsnes og taes av.

Jobben som følger er nok enklest om man er to, men det gikk greit alene også i år.

Man satt en trakt i slangen og teipet denne fast, så den ikke skulle løsne.

Siden det er elektrisk toalett ombord, så må man trykke på bryteren for flushing inne

på toalettet for å få dratt væsken gjennom slangen.

Løsningen så nok litt komisk ut, men fungerte bra. Man satt i gangen med trakten

mellom bena og heller frostvæske fra kanne med høyrehånd. Samtidig har man en båtshake i venstre hånd som man peker inn på toalettet og trykker på bryteren på veggen.

Så etter å ha kjørt igjennom en kanne er prosessen ferdig, husk å få litt frostvæske ned i skrogventilen og. Skrog gjennomføringen forblir stengt gjennom vinteren.

For å få mer frostvæske i septikslanger og tank kan man helle et par kanner rett i toalettet og flushe ut. Septikopplegget ombord er nå konservert.

Til slutt setter man ut noen skikkelige fuktslukere i de ulike rommene.