Brannslukker

Vedlikehold og arbeid ombord

Bytte av brannslukkingsapparat ombord


Det er viktig å ved jevne mellomrom gjennomgå sikkerhetsutstyret ombord, og her hadde vi en liten

sak som hadde gått under radaren en stund. Et 2 kg pulverapparat som henger ved førerplass, men som ikke hadde blitt sjekket før nå. Det var på høy tid, skulle det vise seg. Alle brannslukkingsapparater er stemplet med prod år, og her sto det jammen 2005, det er 12 år det. Så sammen med noen andre apparater fra båt og hjem tok jeg disse med opp til brannstasjonen på Nesodden for kontroll. Ble der fortalt at apparater som dette over 10 år, det er bare å kaste. Det har blitt så billig å kjøpe nytt nå, så man etterfyller ikke slike apparater lengre. Så da gikk turen ned til min lokale Jernia pusher og fikk kjøpt et nytt som nå er montert. Så husk å sjekke ditt apparat ombord, eller hjemme...