Husbergøya

Husbergøya

Beliggende syd for Langøyene i Bunnefjorden (Oslo)

Har de siste årene blitt ryddet og oppgradert og fremstår nå som et hyggelig sted

for rekreasjon. Her finner man grillplass og sittegrupper.

Det er lagt ut en flytebrygge for alle å bruke.

Anbefaler ikke vanlige fritidsbåter å ligge ved den store hovedbryggen, der skutesiden

fort kan bli svart av dekkene som henger der, og øvrig mye svell.